Tự học online

Các tài liệu

ID Tên tài liệu
3
Số học của Nguyễn Vũ Thanh
Tài liệu bồi dưỡng HSG Số học
2
Cực trị đại số
Mô tả cực trị đại số
4
Số học: Ứng dụng nguyên lý Dirichle vào giải toán
Bồi dưỡng HSG THCS: Ứng dụng nguyên lý Dirichle vào giải toán
5
Phương pháp chứng minh phản chứng
Lý thuyết và các bài tập vận dụng phương pháp chứng minh phản chứng
6
Phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên
Phương pháp giải phương trình nghiệm nguyên bồi dưỡng HSG
7
Chuyên đề về phương trình nghiệm nguyên
Chuyên đề về phương trình nghiệm nguyên bồi dưỡng HSG, đầy đủ các dạng toán
8
Một số vấn đề cơ sở về phương trình nghiệm nguyên
Các kĩ thuật giải phương trình nghiệm nguyên
9
Số học: Chuyên đề đồng dư thức
Đồng dư thức, các tính chất đồng dư, các bài toán áp dụng đồng dư: tìm chữ số tận cùng, chia hết...
10
Toán rời rạc dành cho HSG bậc THCS
Toán rời rạc, toán thực tế bồi dướng HSG Toán THCS
11
Các bài toán thông minh, suy luận logic
Các bài toán thực tế, toán thông minh, suy luận logic dành cho học sinh THCS
12
Bồi dướng HSG toán rời rạc - toán suy luận
Toán rời rạc, toán suy luận bậc THCS
13
14
Số học: nguyên lý Dirichle và ứng dụng giải toán
Nguyên lý Dirichle và ứng dụng giải toán số học
15
Một số bài toán hay áp dụng nguyên lý Dirichlet
Một số bài toán vận dụng nguyên lý Dirichle
16
Ôn tập Toán 9 phần Cực trị - Giá trị nguyên
Một số bài tập cực trị, tìm giá trị nguyên thường gặp trong đề tuyển sinh 10
17
Đề tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2017 và hướng dẫn giải câu khó
Đề tuyển sinh vào lớp 10 TPHCM năm 2017-2018 và hướng dẫn giải câu khó
18
Chuyên đề rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 (biểu thức số)
Chuyên đề rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 (biểu thức số)
19
Ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia
Biên soạn đầy đủ theo từng chuyên đề
20
Tổng hợp công thức toán THPT
Tổng hợp đầy đủ các công thức toán THPT
21
Ôn tập chương 1 Đại số 8
Nhân đơn với đa, đa với đa, 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
22
Giáo án Số học 6 - HK1 năm 2017-2018
Giáo án Số học 6 - HK1  năm 2017-2018
23
Giáo án Đại số 8 - HK1 năm 2017-2018
Giáo án Đại số 8 - HK1  năm 2017-2018
24
Giáo án Hình học 6 - HK1 năm 2017-2018
Giáo án Hình học 6 - HK1  năm 2017-2018
25
Giáo án Tăng tiết Toán 6 - HK1 năm 2017-2018
Giáo án Tăng tiết Toán 6 - HK1  năm 2017-2018
26
Giáo án Hình học 8 - HK1 năm 2017-2018
Giáo án Hình học 8 - HK1  năm 2017-2018
27
Giáo án Tăng tiết Toán 8 - HK1 năm 2017-2018
Giáo án Tăng tiết Toán 8 - HK1  năm 2017-2018
28
Chuyên đề rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 (biểu thức chữ)
Rút gọn biểu thức với căn bậc hai chứa chữ
29
Chuyên đề rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 (đầy đủ)
Chuyên đề tổng hợp các bài toán rút gọn biểu thức chứa căn bậc 2 bao gồm cả căn chữ và căn số
30
Hệ thống đầy đủ kiến thức Đại số - Hình học 9
Hệ thống đầy đủ kiến thức Đại số, Hình học lớp 9 dùng ôn thi tuyển sinh vào lớp 10
31
Giáo án Số học 6 - HK2 năm 2017-2018
Giáo án Số học 6 - HK2  năm 2017-2018
32
Giáo án Hình học 6 - HK2 năm 2017-2018
Giáo án Hình học 6 - HK2  năm 2017-2018
33
Giáo án Hình học 8 - HK2 năm 2017-2018
Giáo án Hình học 8 - HK2  năm 2017-2018
34
Giáo án Đại số 8 - HK2 năm 2017-2018
Giáo án Đại số 8 - HK2  năm 2017-2018
35
Giáo án Tăng tiết Toán 8 - HK2 năm 2017-2018
Giáo án Tăng tiết Toán 8 - HK2  năm 2017-2018
36
37
Phần mềm Mathtype 7.3.1 KEY - soạn thảo công thức toán
Phần mềm bổ sung thêm nhiều tính năng mới như:

Các tính năng chính:
     -Thêm vào kí hiệu cung tròn mà các phiên bản trước chưa có

 • Tạo bất kỳ phương trình và chèn các biểu tượng
 • Phương trình các ngôn ngữ đánh dấu tài liệu
 • Các phương trình có thể được chuyển đổi sang và từ LaTeX
 • Hỗ trợ cho các ứng dụng khác, và nhiều hơn nữa.
 • Hỗ trợ sao chép và dán bất kỳ ngôn ngữ nào
 • Hỗ trợ đánh số và định dạng phương trình
 • Hỗ trợ Microsoft Office và OpenOffice
 • Hỗ trợ chuột, bàn phím, touch và bút
 • Hỗ trợ TeX, LaTeX cũng như MathML
 • Hỗ trợ các ngôn ngữ đánh dấu môn học
 • Và nhiều hơn nữa.