Tự học online

Lưu ý!  Để có thể thêm chủ đề mới, bạn phải đăng kí thành viên và đăng nhập!

Forum Toán nâng cao

Nội dung Đếm

Giải các hệ phương trình sau


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh1Lê Khả Doanh4Lê Thị Lệ Hằng1

Bình luận: 6 - View: 84501

Ngày đăng:12:34:24 06-06-2016

Phương trình nghiệm nguyên


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh1Nguyễn Ngọc Linh1

Bình luận: 2 - View: 67583

Ngày đăng:20:52:33 26-07-2016

Chuyên đề giải Phương trình 1


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh5Nguyễn Ngọc Linh3Lê Thị Lệ Hằng5Lê Vũ Trúc Lâm1

Bình luận: 14 - View: 101285

Ngày đăng:20:10:35 17-06-2016

Một số bài tập áp dụng Cauchy cho các biểu thức đồng bậc


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh2Lê Thị Lệ Hằng1

Bình luận: 3 - View: 67813

Ngày đăng:11:00:18 30-06-2016

Cực trị 1


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh1Lê Khả Doanh2Lê Thị Lệ Hằng2

Bình luận: 5 - View: 68181

Ngày đăng:18:50:07 20-06-2016

Một số bài tập về bất đẳng thức


Lê Khả Doanh1Ngô Vũ Thanh Hoàng1

Bình luận: 2 - View: 68244

Ngày đăng:09:15:02 24-06-2016

Lý thuyết và bài tập áp dụng BĐt Cauchy cho các biểu thức đồng bậc


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh1Lê Khả Doanh2Lê Thị Lệ Hằng2

Bình luận: 5 - View: 68406

Ngày đăng:21:18:21 25-06-2016

Vài bài toán số học


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh4Lê Thị Lệ Hằng2Nguyễn Ngọc Linh4

Bình luận: 10 - View: 68730

Ngày đăng:21:04:11 05-07-2016

Hình học


Lời giải đã được công khai

Lê Xuân Hồng1Lê Khả Doanh1Lê Thị Lệ Hằng2

Bình luận: 4 - View: 69430

Ngày đăng:14:41:19 26-07-2016

Rút gọn biểu thức


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh4Nguyễn Ngọc Linh2Lê Thị Lệ Hằng2Nguyễn Phúc Thịnh1Nguyễn Nhật Thông4

Bình luận: 13 - View: 68481

Ngày đăng:23:10:02 12-07-2016

Một số bài tập về cực trị


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh4

Bình luận: 4 - View: 67323

Ngày đăng:23:18:45 26-07-2016

Rút gọn biểu thức 2


Lê Khả Doanh3Lê Thị Lệ Hằng1Nguyễn Ngọc Linh2

Bình luận: 6 - View: 68449

Ngày đăng:23:08:14 16-07-2016

Rút gọn biểu thức 3


Lê Thị Lệ Hằng1Lê Khả Doanh2

Bình luận: 3 - View: 67380

Ngày đăng:21:18:20 19-07-2016

Chứng minh số hữu tỉ


Lời giải đã được công khai

Lê Thị Lệ Hằng1Lê Khả Doanh3

Bình luận: 4 - View: 67591

Ngày đăng:21:34:39 19-07-2016

Rút gọn, tính giá trị biểu thức


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh3Lê Thị Lệ Hằng2Nguyễn Ngọc Linh2

Bình luận: 7 - View: 66258

Ngày đăng:20:14:49 06-08-2016

Một số bài về phương trình nghiệm nguyên


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh1Lê Thị Lệ Hằng3Lê Khả Doanh5

Bình luận: 9 - View: 66886

Ngày đăng:23:27:14 31-07-2016

Rút gọn, tính giá trị biểu thức


Lời giải đã được công khai

Lê Thị Lệ Hằng2Nguyễn Ngọc Linh2Lê Khả Doanh2

Bình luận: 6 - View: 67153

Ngày đăng:11:27:39 08-08-2016

Ứng dụng Vi-et


Lời giải đã được công khai

Lê Xuân Hồng1

Bình luận: 1 - View: 67963

Ngày đăng:13:02:05 08-08-2016

Vài bài toán số học (số nguyên tố) và toán rời rạc


Lời giải đã được công khai

Huỳnh Lệ San1Lê Thị Lệ Hằng2Lê Vũ Trúc Lâm1Lê Khả Doanh1Nguyễn Ngọc Linh1

Bình luận: 6 - View: 67842

Ngày đăng:00:07:39 09-08-2016

Tính giá trị biểu thức, chứng minh đẳng thức


Lê Khả Doanh7Nguyễn Ngọc Linh2Lê Thị Lệ Hằng1

Bình luận: 10 - View: 67307

Ngày đăng:21:10:28 10-08-2016

Vận dụng phương pháp chứng minh quy nạp


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh2Lê Thị Lệ Hằng2Lê Khả Doanh1Ngo Van Trung Nguyen1

Bình luận: 6 - View: 67607

Ngày đăng:23:53:50 10-08-2016

Bất đẳng thức, cực trị


Lê Thị Lệ Hằng1Lê Khả Doanh7Nguyễn Mậu Trung Trọng1

Bình luận: 9 - View: 67063

Ngày đăng:22:12:08 25-08-2016

Ôn lại các kĩ thuật BĐT Cauchy


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh2Lê Thị Lệ Hằng1

Bình luận: 3 - View: 67153

Ngày đăng:23:47:47 02-09-2016

BÀI 3 TRANG 62


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng1

Bình luận: 1 - View: 50410

Ngày đăng:19:18:03 01-07-2017

BÀI 4 TRANG 63


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng5

Bình luận: 5 - View: 50756

Ngày đăng:20:18:39 01-07-2017

BÀI 1 TRANG 65 (ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY)


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng9

Bình luận: 9 - View: 51162

Ngày đăng:19:54:38 02-07-2017

BÀI TẬP 2 TRANG 62


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Phạm Hồng Trâm7

Bình luận: 7 - View: 50365

Ngày đăng:11:50:28 03-07-2017

BÀI 6 TRANG 67 (ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY)


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng2

Bình luận: 2 - View: 50648

Ngày đăng:20:22:21 04-07-2017

Bài 1/ 61


Lời giải đã được công khai

Bùi Gia Nhật Linh10

Bình luận: 10 - View: 49479

Ngày đăng:11:01:12 06-07-2017

Bài 4/ 63


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng5

Bình luận: 5 - View: 49585

Ngày đăng:22:44:22 06-07-2017

BÀI 2 TRANG 66


Lời giải đã được công khai

Bùi Gia Nhật Linh3Ngô Vũ Thanh Hoàng1

Bình luận: 4 - View: 49606

Ngày đăng:11:12:08 07-07-2017

BÀI 7 TRANG 68 (ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY)


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng11

Bình luận: 11 - View: 49425

Ngày đăng:16:04:55 09-07-2017

Bài 7/65


Lời giải đã được công khai

Phạm Tiến Danh4

Bình luận: 4 - View: 49503

Ngày đăng:07:57:06 20-07-2017

MỘT SỐ DẠNG HAY VÀ KHÓ RÚT GỌN BIỂU THỨC (TRANG 52)


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng12

Bình luận: 12 - View: 48883

Ngày đăng:21:53:58 22-07-2017

Luyện tập về phương trình vô tỉ


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Mậu Trung Trọng8Nguyễn Hoàng Anh Khoa2

Bình luận: 10 - View: 32238

Ngày đăng:09:33:18 06-06-2018

Luyện tập về phương trình vô tỉ 2


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Mậu Trung Trọng9Nguyễn Hoàng Anh Khoa1

Bình luận: 10 - View: 30296

Ngày đăng:17:07:08 09-06-2018

Luyện tập về phương trình vô tỉ 3


Nguyễn Hoàng Anh Khoa2

Bình luận: 2 - View: 20191

Ngày đăng:22:25:29 25-08-2018

Ôn tập BĐT Cauchy


Bình luận: 0 - View: 18201

Ngày đăng:13:54:11 08-10-2018

Ôn tập: Phương trình


Bình luận: 0 - View: 18223

Ngày đăng:10:00:25 15-10-2018

Ôn tập BĐT


Nguyễn Phúc Thịnh3Nguyễn Vũ Phương Nghi2Nguyễn Nhật Thông1Nguyễn Nhật Thông1

Bình luận: 7 - View: 18721

Ngày đăng:09:37:01 24-10-2018

Như Huỳnh test thử


Lời giải đã được công khai

Lâm Như Huỳnh2Nguyễn Nhật Thông2

Bình luận: 4 - View: 18824

Ngày đăng:14:41:14 03-02-2020

Lưu ý!  Để có thể thêm chủ đề mới, bạn phải đăng kí thành viên và đăng nhập!