Tự học online

Lưu ý!  Để có thể thêm chủ đề mới, bạn phải đăng kí thành viên và đăng nhập!

Forum Toán nâng cao

Nội dung Đếm

Giải các hệ phương trình sau


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh1Lê Khả Doanh4Lê Thị Lệ Hằng1

Bình luận: 6 - View: 51607

Ngày đăng:12:34:24 06-06-2016

Phương trình nghiệm nguyên


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh1Nguyễn Ngọc Linh1

Bình luận: 2 - View: 39546

Ngày đăng:20:52:33 26-07-2016

Chuyên đề giải Phương trình 1


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh5Nguyễn Ngọc Linh3Lê Thị Lệ Hằng5Lê Vũ Trúc Lâm1

Bình luận: 14 - View: 65956

Ngày đăng:20:10:35 17-06-2016

Một số bài tập áp dụng Cauchy cho các biểu thức đồng bậc


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh2Lê Thị Lệ Hằng1

Bình luận: 3 - View: 39486

Ngày đăng:11:00:18 30-06-2016

Cực trị 1


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh1Lê Khả Doanh2Lê Thị Lệ Hằng2

Bình luận: 5 - View: 39871

Ngày đăng:18:50:07 20-06-2016

Một số bài tập về bất đẳng thức


Lê Khả Doanh1Ngô Vũ Thanh Hoàng1

Bình luận: 2 - View: 39828

Ngày đăng:09:15:02 24-06-2016

Lý thuyết và bài tập áp dụng BĐt Cauchy cho các biểu thức đồng bậc


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh1Lê Khả Doanh2Lê Thị Lệ Hằng2

Bình luận: 5 - View: 39826

Ngày đăng:21:18:21 25-06-2016

Vài bài toán số học


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh4Lê Thị Lệ Hằng2Nguyễn Ngọc Linh4

Bình luận: 10 - View: 40173

Ngày đăng:21:04:11 05-07-2016

Hình học


Lời giải đã được công khai

Lê Xuân Hồng1Lê Khả Doanh1Lê Thị Lệ Hằng2

Bình luận: 4 - View: 40694

Ngày đăng:14:41:19 26-07-2016

Rút gọn biểu thức


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh4Nguyễn Ngọc Linh2Lê Thị Lệ Hằng2

Bình luận: 8 - View: 39812

Ngày đăng:23:10:02 12-07-2016

Một số bài tập về cực trị


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh4

Bình luận: 4 - View: 39316

Ngày đăng:23:18:45 26-07-2016

Rút gọn biểu thức 2


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh3Lê Thị Lệ Hằng1Nguyễn Ngọc Linh2

Bình luận: 6 - View: 39784

Ngày đăng:23:08:14 16-07-2016

Rút gọn biểu thức 3


Lời giải đã được công khai

Lê Thị Lệ Hằng1Lê Khả Doanh2

Bình luận: 3 - View: 39463

Ngày đăng:21:18:20 19-07-2016

Chứng minh số hữu tỉ


Lời giải đã được công khai

Lê Thị Lệ Hằng1Lê Khả Doanh3

Bình luận: 4 - View: 39399

Ngày đăng:21:34:39 19-07-2016

Rút gọn, tính giá trị biểu thức


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh3Lê Thị Lệ Hằng2Nguyễn Ngọc Linh2

Bình luận: 7 - View: 39089

Ngày đăng:20:14:49 06-08-2016

Một số bài về phương trình nghiệm nguyên


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh1Lê Thị Lệ Hằng3Lê Khả Doanh5

Bình luận: 9 - View: 39144

Ngày đăng:23:27:14 31-07-2016

Rút gọn, tính giá trị biểu thức


Lời giải đã được công khai

Lê Thị Lệ Hằng2Nguyễn Ngọc Linh2Lê Khả Doanh2

Bình luận: 6 - View: 39344

Ngày đăng:11:27:39 08-08-2016

Ứng dụng Vi-et


Lời giải đã được công khai

Lê Xuân Hồng1

Bình luận: 1 - View: 39302

Ngày đăng:13:02:05 08-08-2016

Vài bài toán số học (số nguyên tố) và toán rời rạc


Lời giải đã được công khai

Huỳnh Lệ San1Lê Thị Lệ Hằng2Lê Vũ Trúc Lâm1Lê Khả Doanh1Nguyễn Ngọc Linh1

Bình luận: 6 - View: 39206

Ngày đăng:00:07:39 09-08-2016

Tính giá trị biểu thức, chứng minh đẳng thức


Lê Khả Doanh7Nguyễn Ngọc Linh2Lê Thị Lệ Hằng1

Bình luận: 10 - View: 38870

Ngày đăng:21:10:28 10-08-2016

Vận dụng phương pháp chứng minh quy nạp


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Ngọc Linh2Lê Thị Lệ Hằng2Lê Khả Doanh1Ngo Van Trung Nguyen1

Bình luận: 6 - View: 39138

Ngày đăng:23:53:50 10-08-2016

Bất đẳng thức, cực trị


Lê Thị Lệ Hằng1Lê Khả Doanh7Nguyễn Mậu Trung Trọng1

Bình luận: 9 - View: 39089

Ngày đăng:22:12:08 25-08-2016

Ôn lại các kĩ thuật BĐT Cauchy


Lời giải đã được công khai

Lê Khả Doanh2Lê Thị Lệ Hằng1

Bình luận: 3 - View: 39075

Ngày đăng:23:47:47 02-09-2016

BÀI 3 TRANG 62


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng1

Bình luận: 1 - View: 22289

Ngày đăng:19:18:03 01-07-2017

BÀI 4 TRANG 63


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng5

Bình luận: 5 - View: 22310

Ngày đăng:20:18:39 01-07-2017

BÀI 1 TRANG 65 (ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY)


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng9

Bình luận: 9 - View: 22333

Ngày đăng:19:54:38 02-07-2017

BÀI TẬP 2 TRANG 62


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Phạm Hồng Trâm7

Bình luận: 7 - View: 22357

Ngày đăng:11:50:28 03-07-2017

BÀI 6 TRANG 67 (ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY)


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng2

Bình luận: 2 - View: 22278

Ngày đăng:20:22:21 04-07-2017

Bài 1/ 61


Lời giải đã được công khai

Bùi Gia Nhật Linh10

Bình luận: 10 - View: 22217

Ngày đăng:11:01:12 06-07-2017

Bài 4/ 63


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng5

Bình luận: 5 - View: 22217

Ngày đăng:22:44:22 06-07-2017

BÀI 2 TRANG 66


Lời giải đã được công khai

Bùi Gia Nhật Linh3Ngô Vũ Thanh Hoàng1

Bình luận: 4 - View: 22191

Ngày đăng:11:12:08 07-07-2017

BÀI 7 TRANG 68 (ỨNG DỤNG BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY)


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng11

Bình luận: 11 - View: 22116

Ngày đăng:16:04:55 09-07-2017

Bài 7/65


Lời giải đã được công khai

Phạm Tiến Danh4

Bình luận: 4 - View: 21335

Ngày đăng:07:57:06 20-07-2017

MỘT SỐ DẠNG HAY VÀ KHÓ RÚT GỌN BIỂU THỨC (TRANG 52)


Lời giải đã được công khai

Ngô Vũ Thanh Hoàng12

Bình luận: 12 - View: 21441

Ngày đăng:21:53:58 22-07-2017

Luyện tập về phương trình vô tỉ


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Mậu Trung Trọng8Nguyễn Hoàng Anh Khoa2

Bình luận: 10 - View: 8222

Ngày đăng:09:33:18 06-06-2018

Luyện tập về phương trình vô tỉ 2


Lời giải đã được công khai

Nguyễn Mậu Trung Trọng9Nguyễn Hoàng Anh Khoa1

Bình luận: 10 - View: 7478

Ngày đăng:17:07:08 09-06-2018

Luyện tập về phương trình vô tỉ 3


Nguyễn Hoàng Anh Khoa2

Bình luận: 2 - View: 3090

Ngày đăng:22:25:29 25-08-2018

Ôn tập BĐT Cauchy


Bình luận: 0 - View: 967

Ngày đăng:13:54:11 08-10-2018

Ôn tập: Phương trình


Bình luận: 0 - View: 786

Ngày đăng:10:00:25 15-10-2018

Ôn tập BĐT


Bình luận: 0 - View: 762

Ngày đăng:09:37:01 24-10-2018

Lưu ý!  Để có thể thêm chủ đề mới, bạn phải đăng kí thành viên và đăng nhập!